bodyglow.jpg

تا به حال شنیده اید که می گویند فلانی نورانی است؟ یا فردی ادعا می کند که من هاله نور دارم؟ حالا محققان دانشگاه کیوتو ژاپن با استفاده از دوربین های بسیار حساس موفق به اثبات این موضوع شده اند که بدن انسان واقعا از خودش نور ساطع می کند. البته این نور بسیار کم است و به شخص خاصی هم اختصاص ندارد. مقدار آن هم 1000 برابر کمتر از حالتی است که توسط چشم غیر مسلح انسان قابل مشاهده است. دانشمندان معتقد اند که این نور محصول فرعی واکنش های بیوشیمیایی در بدن انسان است.  
 
در تحقیقی که صورت گرفته از دوربین هایی استفاده شده که قادر بودند کمترین فوتون های نور را ثبت کنند. پنج مرد 20 ساله در اتاق هایی در تاریکی مطلق قرار گرفتند و هر سه ساعت یک بار به مدت 20 دقیقه و برای سه روز از ناحیه سر و قفسه سینه آنها فیلم برداری شد.  
 
تصاویری که می بینید شبیه تصاویر گرماسنجی تهیه شده با دوربین های مادون قرمز هستند. اما اینها به کلی با آن تصاویر متفاوت اند. در این تصاویر شما در حال مشاهده نور های مرئی ساطع شده از بدن انسان هستید.  
 
محققان متوجه شدند که میزان نور ساطع شده از بدن انسان در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است. کمترین مقدار در ساعت 10 صبح و بیشترین مقدار در ساعت 4 بعد از ظهر است. آنها به این نتیجه رسیده اند که احتمالا این تغییر نور با ساعت فیزیولوژیک و تغییر متابولیسم بدن در ارتباط است.  
 
از آنجایی که این نور با متابولیسم بدن در ارتباط است، دانشمندان ژاپنی به این فکر هستند که با تصویر برداری از کل بدن انسان احتمالا می توان به برخی مشکلات پزشکی پی برد. بعضی بیماری ها مانند تومور ها باعث افزایش متابولیسم در منطقه ای می شوند که در آن قرار گرفته اند. شاید بتوان با یک فیلم برداری ساده و کشف درخشش نور تومور سرطانی، خیلی سریع تر بیماران را درمان کرد.